Metal

06.11.2023

Metal


Trvanie výstavy od 17.11.2023 do 14.1.2024 Miesto: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Srdečne Vás pozývame na otvorenie medzinárodnej skupinovej výstavy, ktorá sa zameriava na tvorbu mladej generácie umelcov a umelkýň, pričom sa zaujíma o emocionalitu materiálov a foriem. Kurátorský projekt je podnietený prienikom odlišných významov, ktoré slovo metal v slovensko-anglickej verzii ponúka. Na jednej strane inšpirovaný emóciami, expresiou, ťažkosťou, temnotou či fantáziou hudobného žánru s príklonom k estetickým znakom subkultúr a na strane druhej podporený chladom kovových materiálov, nehostinnosťou metalických objektov, dramatickou industriálnou estetikou a technologickými možnosťami využitými v priestorových železných a oceľových kresbách.

Kurátor výstavy: Michal Stolárik

Viac informácii na: https://www.gjk.sk/podujatie/metal

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Späť na všetky články