RE-USE project - Open call

31.01.2023

RE-USE project - Open call


Možnosť prihlásiť sa do európskeho projektu s cieľom podporovať umeleckú tvorbu mladých talentov s cieľom pomôcť im rozvíjať ich kariéru pri plnom rešpektovaní ich tvorivého talentu a ambícií.

Hlavným cieľom projektu je podporovať umeleckú tvorbu mladých talentov s cieľom pomôcť im rozvíjať ich kariéru pri plnom rešpektovaní ich tvorivého talentu a ambícií. | Projekt vytvorilo konzorcium partnerov z Českej republiky – Sculpture Line, Taliansko – Areacreativa42, Slovensko – Galéria Jána Koniarka v Trnave. Medzinárodné multidisciplinárne spoluvytváranie umeleckých diel (spájaním umelcov a odborníkov z rôznych odborov a krajín) | Inovatívne prístupy v kontexte udržateľnosti (na podporu zmeny správania pri recyklácii a opätovnom použití miestnych materiálov) | Mladé talenty, profesionáli a experti (na podporu mladých talentov) | Nová kvalita otvoreného mestského priestoru (vniesť súčasný vizuálny jazyk do verejného priestoru a posilniť povedomie o dôsledkoch klimatických zmien v každej lokalite) | Hackathon v apríli v Českej republike | Miesta pre inštaláciu umeleckých diel: Benátky (Taliansko), Ústí nad Orlicí (Česká republika), Kopavogur (Island).

Predpoklady, kto sa môže prihlásiť? Mladé talenty do 35 rokov (vrátane) po ukončení štúdia za nasledujúcich podmienok | Občianstvo / trvalý pobyt – Taliansko, Česká republika, Slovenská republika, Island | Akademické disciplíny – Umenie, Dizajn, Kreatívne disciplíny, Sociológia, Humanitné vedy, Kurátorstvo, Prírodné vedy, Architektúra, Materiálové technológie a recyklácia, Životné prostredie. Mladé talenty vo výtvarnom umení – sochárstve nemajú dostatočnú podporu a podmienky pre svoju tvorbu, či už z hľadiska nových možností tvorby vo verejnom priestore alebo prístupu k materiálno-technickému vybaveniu, z dôvodu vysokých nákladov spojených so sochárskou tvorbou. V reakcii na túto situáciu je hlavným cieľom projektu RE-USE „Úloha vizuálnej - sochárskej umeleckej tvorby v kontexte trvalo udržateľného správania“ realizovaného tromi partnermi z Česka, Talianska, Slovenska a v spolupráci s Islandom podporovať umenie . vytváranie mladých talentov s cieľom pomôcť im rozvíjať ich kariéru pri plnom rešpektovaní ich tvorivého talentu a ambícií. Cieľom projektu je v prvom rade poskytnúť podporu mladým talentom v ich kariére pomoc pri odstraňovaní prekážok na trhu práce. Zavádza inovatívne prístupy a stimuluje medzinárodnú multidisciplinárnu spolutvorbu spájaním talentov a odborníkov z iných disciplín. Po druhé, v kontexte priorít výzvy sa projekt venuje téme udržateľného správania mladých talentov. Po tretie, širokú verejnosť ako publikum vizuálneho umenia v otvorenom priestore osloví téma dôsledkov klimatických zmien v oblasti, v ktorej žijú a mimo nej, prostredníctvom témy udržateľného oblečenia . Vytvorené umelecké diela budú slúžiť ako médium s potenciálom podporiť zmenu správania. Celý projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Kreatívna Európa.

Hlavné témy, ktorým sa projekt snaží venovať:
Vplyv klimatických zmien na životné prostredie (príroda a mestá) Príroda a umenie - transdisciplinárny prístup k umeleckej a výskumnej praxi Klimatické zmeny a masový turizmus Udržateľný textilný priemysel Význam kultúry a umeleckého života v mestách, identita miest Udržateľné správanie v každodennom živote každého.

Niektoré z aspektov a zásad, ktoré je potrebné zohľadniť počas výberového konania, sú:

  • Rodová vyváženosť
  • pravidlá nediskriminácie v súlade s hodnotami EÚ, zásady rovnosti zaobchádzania
  • podpora uchádzačov zo znevýhodneného prostredia
  • aktívny záujem o otázky súvisiace s udržateľnosťou

Vybraní kandidáti musia byť k dispozícii pre účasť na 3 - 4-dňovom hackathone, ktorý sa uskutoční v Prahe od 17. apríla 2023 (cestovné náklady a ubytovanie hradia organizátori). Vybraní kandidáti sa hackathonu zúčastnia spolu s ďalšími vybranými kandidátmi z iných zúčastnených krajín. Na mieste bude osem interdisciplinárnych tímov po 4 členoch, ktoré budú zložené z 2 umelcov a 2 odborníkov z iných odborov, pričom sa bude rešpektovať aj rôznorodosť geografického pokrytia. Každý medzinárodný multidisciplinárny tím vytvorí tri návrhy umeleckých diel, ktoré budú umiestnené v Taliansku, Česku a na Islande podľa špecifikácií predložených tímom. Víťazné tímy (tri vybrané návrhy umeleckých diel) budú pokračovať v práci na tvorbe a inštalácii umeleckých diel v období od mája do októbra 2023.

Prihlášku môžete podať tu: www.reuseproject.eu/open-call | do 17. februára 2023

Back to news