Martin Chramosta | Filip Dvořák | Anežka Hošková | Ján Kekeli | Martin Kolarov | Štefan Papčo | Barbora Volfová | Edita Štrajtova |

Metal

Michal Stolárik | kurátor výstavy

16.11.2023 - 14.01.2024

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Medzinárodná skupinová výstava sa zameriava na tvorbu mladej generácie umelcov a umelkýň, pričom sa zaujíma o emocionalitu materiálov a foriem. Kurátorský projekt je podnietený prienikom odlišných významov, ktoré slovo metal v slovensko-anglickej verzii ponúka. Na jednej strane inšpirovaný emóciami, expresiou, ťažkosťou, temnotou či fantáziou hudobného žánru s príklonom k estetickým znakom subkultúr a na strane druhej podporený chladom kovových materiálov, nehostinnosťou metalických objektov, dramatickou industriálnou estetikou a technologickými možnosťami využitými v priestorových železných a oceľových kresbách.