Vladimír Beskid |

100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského (prednáška)

kurátor výstavy

10.04.2024 - 10.04.2024

Zasadačka, č. d. 239, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava

Prednáška - Vladimíra Beskida (Galéria Jána Koniarka, Trnava) na tému Silná lekcia konceptuálneho umenia na Slovensku a jej post-konceptuálne prejavy

Streda, 10. apríla 2024, 16:00 – 17:30

Zasadačka, č. d. 239, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava

Prednáška vychádza z kurátorských skúsenosti z výstav slovenského (post)konceptuálneho umenia najmä v zahraničí – MW Wroclaw 2015; GHMP Praha 2019 a Ludwig museum Budapešť 2020. Prináša iné čítanie a periodizáciu slovenského moderného a súčasného umenia a poukazuje na zlomový moment v našich dejinách umenia – na zrod a rozvoj dematerializo-vaného umenia ideí včera a dnes, zároveň predstaví aj nosné tendencie a kľúčové mená v tomto vývoji.

PhDr. Vladimír Beskid

Vyštudoval FFUK v Bratislave (1985), kde absolvoval aj rigorózne skúšky (1988). Bol kurátorom prvých retrospektívnych výstav Marie Bartuszovej (SNG 2005, Mníchov 2008) a Gyulu Kosiceho (Košice 2013, GMB Bratislava 2015). Bol spoluzakladateľom Katedry výtvarných umení a intermédií na TU v Košiciach (1998 - 2002), spoluzakladateľom bienále sound-artu a experimentálnej hudby Sound City Days Košice (2012 - 2022). Založil medzinárodnú akciu - trienále mladého umenia SKÚTER v GJK Trnava (od roku 2007). V rokoch 2011 - 2014 bol umeleckým riaditeľom projektu Európske mesto kultúry Košice 2013. Od roku 2019 je riaditeľom Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Ďalšia prednáška k 100 výročiu dejín umenia na UK: Michaela Kalinová (KPU, Bratislava): Kalvárie a krížové cesty – príklad základného výskumu a jeho aplikácia v praxi pamiatkovej ochrany

Streda, 17. apríla 2024, Zasadačka, č. d. 239, Gondova 2, Bratislava

Viac info: https://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/browse/1/back_to_page/rubrika-mesacnik2/article/100-rokov-dejin-umenia-na-univerzite-komenskeho/