François Bard | Richard Butler | Dayron Gonzalez | Julien Graizely | Jerome Lagarrigue | Michal Mràz | Manon Pellan | AnaÏs Prouzet |

Insiders - Súčasná figuratívna maľba a kresba

kurátor výstavy

13.07.2023 - 03.09.2023

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Osem umelcov predstavených v Insiders má postupy hlboko zakorenené v dejinách umenia a vybudovali si obrazové slovníky, ktoré oslavujú svojich pánov tým, že spájajú ich kódy a dedičstvo do novej tvorby. Súčasné umenie, ktoré je ozvenou dnešného sveta, jeho trápení, zlyhaní a nádejí, je tu preto, aby nás nechalo nazrieť cez svoju špecifickú kaleidoskopickú prizmu. Umenie, podobne ako filozofia, oslovuje človeka ako skupinu i ako jednotlivca. Je politické a zároveň intímne. Nachádza nečakané, ale zmysluplné rezonancie medzi vývojom spoločnosti a bremenom ľudského bytia.

Návštevníci sú pozvaní pozrieť a priblížiť sa k vystaveným dielam a svojím spôsobom sa tak poprechádzať zbierkou rodinných portrétov.

Portrétov, na ktorých tváre je niekedy vidieť a niekedy nie.

Portrétov so zúrivým realizmom alebo rozmazanejšími ťahmi štetca.

Portrétov v ich prostredí a politických súvislostiach alebo vynárajúcich sa z najneutrálnejších pozadí.

Výstava je pripravená v spolupráci s Galerie Olivier Waltman Paríž.

Výstava sa koná pod záštitou pána J.E. Pascala Le Deunff, veľvyslanca Francúzska na Slovensku.