Vlad Yurashko |

Vlad Yurashko - Spravodlivosť zvíťazí

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

20.03.2024 - 01.05.2024

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Vlad Yurashko vo svojej nedávnej sérii diel "Watercolor Honey" hovorí o lepkavom svete udalostí, ktoré sa stali a ktoré navždy zostanú súčasťou našej pamäti. Yurashko uvádza, že medzi jednotlivými etapami a udalosťami, ktoré sa odohrali, bola otvorená výstupná verzia publikácie, ktorú možno vidieť zo stredu samotných postáv. Autor len pripomína význam ich traumy, chimérické formovanie takýchto spomienok zachytáva v tých najčistejších farbách, čím kompenzuje sociálne a politické napätie, ktoré v spoločnosti neustále narastá. Výstava bude prezentovaná v podobe knihy Azilant (2016-18), ktorá sa odvíja ako film natočený po tom, čo obraz ukazuje príbehy emigrantov na gumených člnoch, vojakov, pamätníkov politikov a pod.