Adam Szentpétery |

DE | FORMÁCIE

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

24.11.2023 - 31.12.2023

Galéria Schemnitz, Sládkovičova 2, Banská Štiavnica

Séria Szentpéteryho malieb s názvom Deformácie (od roku 2007) predstavujú monumentálne kruhy – rondá so zmenou formátovania obrazového priestoru. Ide o „zakrivenie“ priestoru na ploche, o ilúziu 3D efektu, čo odkazuje na vstup nových technológií dneška (fotografická optika rybieho oka, počítačové modelovanie, digitálne manipulácie a pod.). Najnovšie maľby tak prezentujú vlastný vnútorný model sveta – vizuálny mediálny a „dátový glóbus“, ktorý odkazuje na prebúranie sa do iného neeuklidovského priestoru. Adam Szentpétery tak vytvára vlastnú „intelektuálnu esenciu“ maľby, osobitú polohu geometrickej abstrakcie a jej prenikavého kódovania v obrazovom poli. To ho radí k výrazným maliarskym zjavom aj v širšom stredoeurópskom kultúrnom kontexte.

Doc. Adam Szentpétery, akad. mal., narodený roku 1956 v Rožňave. Štúdiá: 1976 – 1982 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava (odbor monumentálne maliarstvo); 1971 – 1975 Stredná škola umelecko-priemyselná Košice (odbor grafika). Od roku 1999 – od založenia Katedry výtvarných umení viedol Ateliér súčasného obrazu na novozaloženej Fakulte umení TU v Košiciach; 2004 – habilitovaný na docenta; 2007 – laureát štátnej ceny „Munkácsy Mihály díj“ Budapešť. Žije a tvorí v Rožňave a v Košiciach.  

Výstava vznikla v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave.